Zásady ochrany osobních údajů 

V naší společnosti dlouhodobě dbáme na ochranu soukromých dat našich zákazníků. Údaje vložené do formulářů e-shopu neposkytujeme žádné další společnosti (kromě přepravce, v případě zvolené dopravy). Dbáme na vysokou bezpečnost softwaru e-shopu. Všechny registrační formuláře využívají zabezpečené připojení přes https.

Vaše údaje, které nám prostřednictvím e-shopu svěříte, slouží pouze k úspěšnému vyřízení nebo doručení objednaného zboží a vylepšení našich služeb pro Vaše komfortní nakupování. V případě vytvoření registrace jsou vaše údaje chráněny vámi zvoleným heslem a uloženy do databáze. U neregistrovaných uživatelů jsou údaje na webu ukládány jen po dobu nutnou ke zpracování objednávky (vytvoření dokladu a případné doručení zboží na uvedenou adresu). Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou a respektujeme níže uvedené Zásady zpracování osobních údajů.

 
Zásady zpracování osobních údajů

Společnost RÖSLER PRAHA, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, K Horkám 19/21, PSČ 102 00, IČ: 17048257, DIČ: CZ17048257, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3296, prohlašuje, že veškeré  poskytnuté osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky nebo využijete-li našich on-line služeb (E-shop).

RÖSLER PRAHA, spol. s r.o. má pověřeného správce, který určuje za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů. Zmíněným pověřencem pro ochranu osobních dat je Eva Stránská (gdpr@rosler.cz).

1. Osobní údaje a jejich zpracování

1.1  Společnost RÖSLER PRAHA, spol. s r.o. (dále Společnost) zpracovává následující osobní údaje poskytnuté zákazníky (jméno, příjmení, doručovací adresu, platební údaje, telefon a e-mailovou adresu), které potřebuje pro dokončení objednávky a doručení Vámi objednaného zboží na příslušnou, Vámi uvedenou adresu. Bez poskytnutí těchto údajů bychom Vám nemohli doručit Vaše zboží.

1.2  Vámi poskytnuté údaje používáme především pro rychlé doručení Vaší zásilky. Vaše e-mailová adresa a uvedený telefon nám slouží pro veškerou komunikaci. Na Vaši e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení objednávky a informace o expedici zásilky. Prostřednictvím sms dostáváte vyrozumění, že Vaše zásilka je připravena k vyzvednutí na Vámi vybrané provozovně. Uvedené telefonní číslo využíváme jako kontaktní v případě sdělení urgentních informací spojených pouze s expedicí Vaší zásilky (doručení zásilky na odběrné místo, zpráva o konkrétním čase doručení od Vámi zvolené doručovací společnosti, důležité informace související s Vaší zásilkou – nedostupnost zboží, změny v objednávce, odpovědi na Vaše dotazy v poznámce v rámci objednávkového procesu) 

1.3  Při nákupu v našem e-shopu můžete využít zákaznickou registraci a bezplatné členství v našem VIP klubu. Zákaznická registrace je dobrovolná a slouží pro Váš vyšší komfort při opakovaných objednávkách, kdy nemusíte opětovně zadávat svá data a máte přehled o Vašich objednávkách. Dále Vás zákaznická registrace  opravňuje k využití akčních slev a k získávání prioritních bonusů a informací, které upozorňují na nové produkty a speciální zákaznicky výhodné VIP akce. Z databáze registrovaných zákazníků VIP klubu nebo z odběru Newsletteru se kdykoliv můžete odhlásit. Následně jste z naší databáze vymazáni. Na našem e-shopu můžete nakupovat i bez zákaznické registrace

1.4  Pokud při registraci využijete sociální sítě Facebook, získáme přístup l Vašemu veřejnému profilu včetně Vámi uvedenými dostupnými daty na tomto profilu (datum narození, údaj o aktuálním místě pobytu, profilový obrázek aj.  del Vašeho nastavení)

1.5. Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení) – Pokud jste zasílání obchodního sdělení neodmítli, budeme Vám e-mailem zasílat newslettery. Jestliže si v budoucnu nebudete přát další newslettery, můžete se kdykoli z odběru bezplatně odhlásit. Zrušení odběru můžete provést prostřednictvím linku pro odhlášení, který naleznete v každém newsletteru. V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

2. Kdo má přístup k Vaším údajům

2.1 Vaše osobní data zpracovávají někteří pověření zaměstnanci společnosti RÖSLER PRAHA, spol. s r.o., kteří jsou vázání mlčenlivostí a proškoleni, jak mají zacházet s citlivými údaji a daty.  

2.2. Společnost RÖSLER PRAHA, spol. s r.o. dále spolupracuje s dopravci a s některými dalšími subjekty (zpracovateli), kteří mohou využívat poskytnutá data pro expedici zásilek nebo ke zlepšení kvality a nabídky našich služeb. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které RÖSLER PRAHA, spol. s r.o. využívá, patří:

Přepravní společnosti – PPL, Toptrans, Česká pošta, Zásilkovna,

Smartsupp (zajištění služeb zákaznické podpory)

Anawe (zajištění webových služeb u webů www.wusthof.cz a vx.rosler.cz)

Google LLC (nástroje pro on-line marketing)

Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)

Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)

3. Cookies

3.1.  Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookie.

3.2. Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies pomáhají například: ke správné funkčnosti našich stránek, při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané; na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku vašim požadavkům, pro zapamatování přihlašovacích údajů, které pak není nutné opakovaně zadávat.

3.3. Používané cookies na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení déle.

3.4. Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Podle těchto údajů vás však nikdy nelze identifikovat.

3.5.  V rámci zkvalitňování služeb našim zákazníkům a zajištění plné funkcionality našich webových stránek dochází ke sběru a evidování určitých údajů a dalších informací (další informace nepředstavují osobní údaje). Tyto údaje a další informace slouží k vyhodnocování činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem provádění statistiky. Přitom veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v jejich anonymizované podobě. 

3.6. Používání cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Pomocí nastavení vašeho webového prohlížeče je můžete zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých cookies.

4. Jak dlouho uchováváme Vaše data

4.1.  Vaše osobní údaje budeme uchovávat po nezbytnou dobu, a to zejména pro výše uvedené účely:

nákup s registrací i bez registrace na dobu 10 let s tím, že nová lhůta začne běžet ode dne, kdy uskutečníte poslední objednávku,
zasílání obchodních sdělení bez uskutečnění nákupu, použití kontaktního formuláře, poradny, dotazu na produkt apod. na dobu 10 let, zákonem stanovenou dobu (na dobu 11 let údaje uvedené na daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

4.2.   Poté budou vaše osobní údaje smazány, nebudete-li souhlasit s prodloužením zpracování osobních údajů.

5. Zajištění bezpečnosti

5.1  Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. 

6. Vaše práva a informační povinnost

6.1. Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

právo na přístup k osobním údajům;
právo na opravu;
právo na výmaz;
právo na omezení zpracování údajů;
právo vznést námitku proti zpracování; a
právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

6.2  Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy (viz jak dlouho uchováváme Vaše data)

6.3 V případě pochybností o dodržování práv v oblasti ochrany osobních údajů se můžete obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení na našeho pověřence správy osobních dat: Eva Stránská – gdpr@rosler.cz  +420 267 188 011. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.czposta@uoou.cz

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018